Languages

You are here

Services

Dienste

SUPROKON Bestuursdienste lewer die volgende dienste:

Marknavorsing, Ontleding en Konsultasie

Met meer as 20 jaar ervaring in marknavorsing en verwante konsultasie in the IT nywerheid, bied SUPROKON die volgende marknavorsingsdienste:

 • Markoorsigte en ontledings.
 • Navorsing oor markgroottes, markaandele, ramings en ontleding.
 • Mededingerontleding.
 • Navorsing en ontleding van neigings, drywers en remmende faktore.
 • Navorsing en ontleding van die aanbodkant (verskaffers) van die mark.
 • Navorsing en ontleding van die gebruikerkant (aankopers van IT dienste en produkte) van die mark – behoeftes, vereistes, tevredenheid, ens.
 • Gebruikerstevredenheidopnames en ontleding.
 • Navorsing en ontleding van marksegmente en segmentering volgens faktore soos nywerheid, ligging (geografie) en grootte van die kliënt.
 • Gereelde hersiening en oorsig van die mark en aktiwiteite van mededingers.
 • Vooruitskatting.
 • Tegnologie- en ander omgewingskanderings.
 • Bou van modelle wat markdeelnemers, produk- en dienstipies, inkomste en ander metings van grootte en segmentering verteenwoordig.

Ons het uitgebreide ondervinding van marknavorsing oor IT dienste, het die mees-omvattende model van die Suid-Afrikaanse rekenaarsentrummark gebou en ontwikkel ‘n uitgebriede model van die hele IT dienstemark.

Shadowmatch: Dienste

Shadowmatch is ‘n stelsel wat in die wolk gehuisves word en gebruik gewoontegebaseerde profiele van mense om:

 • Indiensnemingskoste te verminder.
 • Personeelomset te verlaag.
 • Personeeldoeltreffendheid te verhoog.
 • Ontleding van spanne en verbetering van spanprestasie.
 • Ontleding en verbetering van werks- en persoonlike verhoudings.

Aangesien die stelsel in die wolk gehuisves word, benodig gebruikers geen bykomstige hardeware nie en hoef geen programme te installeer nie. Dit word gebruik deur organisasies soos groot maatskappye, universiteite, sportburo’s, personeelwerwingsagentskappe, klein en medium besighede, sielkundiges, lewens- en besigheidsafrigters (“coaches”), ens. SUPROKON bied die volgende dienste:

 • Ontleding van probleme wat ondervind word en raad oor hoe Shadowmatch gebruik kan word om die situasie te verbeter.
 • Bestuur die implementering van Shadowmatch.
 • Verskaf opleiding in die gebruik van Shadowmatch.
 • Verskaf ondersteuning vir die gebruik van Shadowmatch.
 • Bystand met ontleding van spanne.
 • Verskaf bestuur- en admindienste vir Shadowmatch.
 • Bystand met ontleding en vertolking van profiele en verhoudings.

Kontak ons vir meer inligting en ‘n gratis aanbieding en demonstrasie.

Projekbestuur

SUPROKON het ervaring van die bestuur van projekte wat wissel van klein marknavorsingsprojekte tot ingewikkelde hoë-tegnologie ingenieursontwikkelingsprojekte. Ons bied die volgende dienste:

 • Projekbestuur: Bestuur projekte namens die kliënt.
 • Projekbestuursopleiding.
 • Ontwikkeling van projekbestuurstelsels, -prosedures en dissipline.
 • Ontwikkeling van projekmonitering- en verslaggewingstelsels en –prosedures.

Projekte vereis ‘n ander benadering as wat nodig is vir deurlopende bedryfsaktiwiteite. Organisasies en personeel het baie keer nie die vaardighede wat nodig is om suksesvol projekte te bestuur nie, al is hulle baie suksesvol met hulle operasionele verantwoordelikhede. Werknemers wat ‘n volle dagtaak moet verrig, het moontlik ook nie tyd beskikbaar om ook ‘n bykomstige projek te hanteer nie. SUPROKON kan help om hierdie uitdagings te bowe te kom.

Webontwerp en Huisvesting

Deur ons SuproNet-afdeling ontwikkel en huisves SUPROKON webwerwe vir kliënte sedert 2001. Ons kan eenvoudige en lae-koste webwerwe vinnig ontwikkel en huisves, maar ook groot en komplekse webwerwe met gebruikerinteraksie en die opsie van selfinstandhouding skep en bestuur. Vir meer inligting, besoek ons webwerf wat fokus op ons webontwerpdienste.

Ander

Ons hou van die uitdaging wat gepaard gaan met die oplos van probleme en die afbreek van komplekse situasies in kleiner dele wat nagevors, ontleed, gemodellleer, voorspel, bestuur, ens. kan word. Ons kan ervaring in ingenieursbestuur, produkbestuur, projekbestuur, marknavorsing, ontleding en konsultasie,en kleinsake- en korporatiewe bestuur kombineer met formele bestuursopleiding en toepas op byna enige besigheidsprobleem. Ons kan dus help met:

 • Probleemontleding en –oplossing
 • Ontwikkeling van besigheidsidees.
 • Besigheidsplanne en –strategieë.
 • Navorsing en ontleding van onderwerpe.