Languages

You are here

About Us

Agtergrond

SUPROKON Bestuursdienste is in 1990 gestig en in bedryf sedert 1993.

Gedurende die afgelope meer as twee dekades was die fokus op die verskaffing van marknavorsing, -ontleding en konsultasiedienste in the inligtingstegnologiebedryf (IT).

Aanvanklik het SUPROKON hoofsaaklik saam met BMI-TechKnowledge gewerk aan ‘n wye verskeidenheid navorsing- en ontledingsonderwerpe wat wissel van die stelselsmark (hoofraam en bedieners) tot berging (“storage”), PC (lessenaar), network (LAN), datapakhuise (“data warehousing”), Internet (internetdiensverskaffers (“ISP”) en verbinding/toegang) en elektroniese handel (eHandel). Tydens die dotcom-era het SUPROKON BMI-T bygestaan met die bou van ‘n model om die grootte van die Suid-Afrikaanse eHandelmark te beraam, vooruitskattings te doen en die mark te segmenteer en het verskeie maatskappy van raad bedien hieroor.

Meer onlangs het SUPROKON saam met Africa Analysis gewerk en gefokus op die mark vir IT dienste, met spesiale aandag aan rekenaarsentrumdienste (“data centre services”) en “wolkdienste” (“cloud computing services”). Gedurende hierdie tyd het SUPROKON ‘n model van die IT-dienstemark gebou. Hierdie model beskryf die mark in terme van grootte, groei en die markaandeel van die top plaaslike IT-diensverskaffers. Die model word tans uitgebrei en bygewerk om die resolusie in terme van soorte dienste te verfyn en segmentering met betrekking tot aspekte soos nywerheissegmente en kliëntgrootte by te voeg.

SUPROKON het saam met Africa Analysis gewerk aan projekte wat verband hou met die IT-dienstelandskap, bergingsdienste (“storage services”), besigheidskontinuïteit- en gebeurlikheidsdienste (“disaster recovery”), rekenaarsentrumdienste, wolkdienste (“cloud services”), Groot Data, sekerheid en talle ander. Ten einde die grootte van die mark vir rekenaarsentrumdienste te beraam en dit te segmenteer het SUPROKON ‘n omvattende model ontwikkel van kommersiële rekenaarsentrums wat besit word deur die vernaamste rekenaarsentrumdiensverskaffers. Hierdie model verskaf beramings van kapasiteit (totaal en verkoop), inkomste en markaandeel en segmenteer die mark volgens die soort diens, vlak (“tier”) van die rekenaarsentrum en streek (geografie). Die model verskaf ook beramings oor hoeveel van die inkomste verdien word uit openbare en privaat wolkdienste wat deur ‘n diensverskaffer gehuisves word, in teenstelling met tradisionele huisvestingmodelle.

SUPROKON het ook marknavorsing gedoen in nie-IT nywerhede.

In 2001 het SUPROKON ‘n afdeling gestig wat webontwerp en –huisvestingdienste verskaf. Hierdie afdeling, SuproNet, ontwikkel, huisves en onderhou webwerwe reeds vir meer as 12 jaar en het saam met die Internet ontwikkel. SuproNet het die eerste webwerf van ‘n sakekamer in Suid-Afrika geskep. Terwyl nuwe kliënte voortdurend bykom, huisves, onderhou en vernuwe SuproNet webwerwe van kliënte wat aanvanklik in die beginjare ontwikkel is. Sien meer oor SuproNet.

In 2015 het SUPROKON ‘n gekwalifiseerde konsultant geword vir Shadowmatch.

SUPROKON het ook die volgende dienste gelewer:

 • Projekbestuur: Bestuur van projekte soos die implementering van gehaltebestuurstelsels om te kwalifiseer vir ISO 9000 sertifisering en SAP implementering. Ons het ook projekbestuuropleiding verskaf.
 • Organisasiekultuur en –klimaat: Doen opname van organisasie se kultuur en klimaat. Die klimaatstudie was gebaseer op die model van Litwin en Stringer en die kultuurstudie op die model van Harrison.
 • Hersiening en ontleding van besigheidsprosesse.

SUPROKON het ook die volgende dienste gelewer:

 • Ons grond ons raad op beide ons praktiese ondervinding en deeglike teoretiese onderbou.
 • Ons benadering is stelselmatig en logies. Dit stel die kliënt in staat om ons beredenering te verstaan en 'n ingeligte, intelligente besluit te maak.
 • Ons vergeet nie van die geheel wanneer ons op besonderhede fokus nie.
 • Ons het uitgebreide ervaring van marknavorsing, in die besonder in die IT industrie, en het verskeie fases van verandering in die industrie waargeneem.
 • Ons beskik oor uitgebreide praktiese ondervinding in die bestuur van projekte, klein en groot.
 • Ons het 'n diepgaande begrip vir die tegniese ontwikkelingsproses. Dit is verwerf deur jare se betrokkenheid by die ontwikkeling van stelsels, eenvoudig tot ingewikkeld.
 • Ons het ondervinding van produkbestuur, insluitende die markklaarmaak van die produk, die ontwikkeling van bemarkings- en steuntoerusting, die vestiging van 'n buitelandse verspreidingsnetwerk en die lewering van tegniese en bemarkingsteun.
 • Ons beskik oor tersiêre tegniese en bestuursopleiding, aangevul met talle ondersteunende kursusse en seminare.
 • Ons verstaan dat 'n besigheid uit baie interafhanklike prosesse bestaan en dat 'n verandering in een die ander mag beïnvloed.
 • Ons aanvaar nie opdragte wat ons nie kan hanteer of waarde kan toevoeg nie.

Besturende Konsultant

Anton Heÿdenrÿch is ‘n stigterslid van SUPROKON Bestuursdienste en die besturende lid.

Hy is aktief betrokke by IT marknavorsing en konsultasie sedert 1993. In hierdie tyd het hy talle opdragte voltooi, onder andere oor die volgende onderwerpe: Intenet, eHandel (met klem op finansiële dienste), stelsels, berging (“storage”), datapakhuise (“data warehousing”), SAP en die sagtewaremark in die plaaslike nywerheid. Hy het ook ‘n aantal minder-ervare navorsingontleders gementor. Anton was ook betrokke by projekte, van die bestuur van projekte vir die vestiging van gehaltebestuurstelsels wat aan die vereistes van ISO 9000 voldoen in groot ondernemings tot deelneme aan SAP implemeteringsprojekte. Hy was ook betrokke by strategiese beplanning en kultuur- en klimaatstudies.

Die afgelope paar jaar het hy gefokus op die IT-dienstemark, met besondere belangstelling in rekenaarsentrumdienste (“data centre services”) en wolkdienste (“cloud computing services”). Hy het ‘n model ontwikkel wat waarskynlik die mees omvattende model van die plaaslike rekenaarsentrumdienstemark is en is tans besig met ‘n langtermynprojek om ‘n uitgebreide model van die Suid-Afrikaanse IT-dienstemark te ontwikkel.

Voordat hy betrokke geraak het by die IT nywerheid was Anton ‘n produkbestuurder en verantwoordelik vir internasionale bemarking in Europa, die Ooste en Australasië vir ‘n maatskappy wat produkte vir verkeersingenieurswese verskaf. Verantwoordelikhede het ingesluit die identifisering, aanstelling, opleiding en ondersteuning van agente en die bestuur van een van die produkte. Hierdie werk het gevolg op ‘n tydperk as elektroniese ingenieur op stelselontwikkelingsprojekte waarin sy rol aanvanklik tegnies was en ook projekbestuur ingesluit het en later ontwikkel het in programbestuur.

Anton was aktief betrokke in plaaslike en kleinsake-organisasies. Hy was stigterslid van Cenbis (Centurion Business Support Centre) en betrokke by die plaaslike sakekamer waar hy een termyn gedien het as voorsitter en verskeie termyne as lid van die bestuur. Gedurende hierdie tyd het die Centurion Sakekamer die eerste sakekamer met ‘n eie webwerf geword en ‘n toekenning verower as die beste klein sakekamer in Suid-Afrika.

Hy verwerf die graad BSc (Ing)(Elektronies) van die Universiteit van Pretoria en MBL (cum laude) van die SBL (Unisa).